Wizytówka

Dostawca usług / dane firmy:Henkel Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, NIP PL 5252624369

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666

Kapitał zakładowy 1.661.694.000,00 PLN