Modelka ze ślubym upięciem i srebrnymi ozdobami we włosach